தற்போது மாறிவரும் வாழ்க்கை முறையில் உடலுக்கு உடற்பயிற்சி என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக உள்ளது.

என்ன தான் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை சாப்பிட்டு வந்தாலும், உடற்பயிற்சியின் மூலமே உடலை முழு ஆரோக்கியத்துடன் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

எடையைக் குறைத்து உடலை சிக்கென வைத்துக் கொள்ள பல உடற்பயிற்சிகள் இருக்கின்றன. அந்த வகையில் பின்புற தசைகளை எப்படி குறைப்பது என்ற எளிய உடற்பயிற்சி ஒன்றை பார்க்கலாம்

வணக்கம் நண்பர்களே…

கால்களுக்கான  எளிய உடற்பயிற்சிகளை திரு.துஷான் குணபாலசிங்கம் உங்களுக்காக செய்து காண்பித்து உள்ளார். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது உடற்பயிற்சி மையத்திலோ வைத்து செய்து பாருங்கள். பலனடையுங்கள்.

Please Like, Subscribe our YouTube Channel.

Music: Mahesh Rhagvan

Like and Share:
Homepage: www.Tamilfitnessmotivation.com
TFM Shop:http://tfm-shop.jimdo.com/shop/
Facebook: https://www.facebook.com/ThushaanKunabalasingam
Instagram: https://instagram.com/tamilfitnessmotivation
Twitter:https://twitter.com/tamilfitnessmot

FacebookTwitterGoogle+Share

 

 

வணக்கம் நண்பர்களே…

பெண்களுக்கான எளிய உடற்பயிற்சிகளை திரு.துஷான் குணபாலசிங்கம் உங்களுக்காக செய்து காண்பித்து உள்ளார். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது உடற்பயிற்சி மையத்திலோ வைத்து செய்து பாருங்கள். பலனடையுங்கள்.

 

 

 

Please Like, Subscribe our YouTube Channel.

Music: Mahesh Rhagvan

Like and Share:
Homepage: www.Tamilfitnessmotivation.com
TFM Shop:http://tfm-shop.jimdo.com/shop/
Facebook: https://www.facebook.com/ThushaanKunabalasingam
Instagram: https://instagram.com/tamilfitnessmotivation
Twitter:https://twitter.com/tamilfitnessmot

வணக்கம் நண்பர்களே…

வயிற்றுப்பகுதி தசைகளுக்கென மிக எளிய 4 விதமான உடற்பயிற்சிகளை திரு.துஷான் குணபாலசிங்கம் உங்களுக்காக செய்து காண்பித்து உள்ளார். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது உடற்பயிற்சி மையத்திலோ வைத்து செய்து பாருங்கள். பலனடையுங்கள்.

 

Please Like, Subscribe our YouTube Channel.

Music: Mahesh Rhagvan

Like and Share:
Homepage: www.Tamilfitnessmotivation.com
TFM Shop:http://tfm-shop.jimdo.com/shop/
Facebook: https://www.facebook.com/ThushaanKunabalasingam
Instagram: https://instagram.com/tamilfitnessmotivation
Twitter:https://twitter.com/tamilfitnessmot

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrDeliciousEmail